abipusiškas

abipùsiškas, -a adj. (1), abìpusiškas (1) abipusinis, tarpusavio: Abipùsiškas telefono pasikalbėjimas . Tuo būdu mes pirmieji sudarėm abipusišką transatlantinį susižinojimą tarp dviejų trumpųjų bangų stočių . Abipusiška meilė .
abipùsiškai adv.: Liaukos abipusiškai vienos kitas reguliuoja .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abipusiškas — abipùsiškas, abipùsiška bdv. Pasitikėjimas ir méilė bùvo abipùsiški …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abipusiška — abipùsiškas, abipùsiška bdv. Pasitikėjimas ir méilė bùvo abipùsiški …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abejūnis — abejū̃nis, ė adj. (2) abipusiškas (?): Ne iš Datamio meilės, bet iš abejūnės neapykantos viešpaties tą darąs S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abipusiškumas — abipusiškùmas sm. (2) BŽ305 → abipusiškas: Abipusiškumo principu paraginti didesnes turistų grupes lankytis abiejose valstybėse rš. Pareigų abipusiškumas TTŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abišališkas — abišãliškas, a adj. (1) 1. L abipusiškas: Dėlei to tikra meilė paprastai ir esti abišališka rš. abišãliškai adv. BŽ112: Abišališkai lavina rankomis rš. 2. L čia į vieną, čia į kitą pusę linkstantis, nepastovus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abypusis — abypùsis, ė adj. (2) J, abypusis (1) 1. abiejų pusių: Ar tavo šita skepeta abypusė? Rdm. 2. abipusiškas, tarpusavio: Aleksiukas augo labai švelnioje abypusės meilės atmosferoje Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaitus — atkaitus, i adj. abipusiškas: Abudu ne vieną pavaizdą parodė judums atkaičios malonės S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kainas — kaĩnas, à adj. (4) 1. bendras: Lietuviai iš senovės amžių turi šventę, kainą ir gudams, vadinamą Rasa Bs. Kaĩnos ganyklos rš. 2. L564 tarpusavis, abipusiškas: Gomė taip sumaningai pastatė kainan santykin su tuo atributu rš. kainaĩ adv.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.